”Intellectual courage is to learn, unlearn and relearn with an open and flexible mind. Spiritual courage is living with purpose and meaning, through a heart centered approach, towards all life and oneself.”

Mitt perspektiv

Människan har, i all sin komplexitet, fascinerat mig sedan barnsben. Mitt intresse för existentialism, sökandet efter mening liksom förmågan till självförverkligande har tagit mig på en djupgående resa inom psykologi och humaniora under många år. Genom mina utbildningar växte utgångspunkten fram att en människa är en summa av olika delar. Genom att hitta vilka delar som är relevanta, liksom balansen mellan dessa, har människan som störst möjlighet att förverkliga sig själv.  

Genom mitt arbete med High Performance hjälper jag människor att mejsla ut sina delar, finna balansen och att leva på ett sätt som är framgångsrikt för dem. Det handlar om att uppleva maximal livsglädje och passion. Att leva snarare än överleva. You have one life – live it.

Min bas

Hållbar genom hela livet

Det gäller att skapa rätt förutsättningar så att vår mentala och fysiska hälsa bibehålls genom hela livet. Ett starkt självledarskap med fokus på hållbarhet minskar risken för utmattning liksom psykisk och fysisk ohälsa.

Prestation - en källa till glädje

Prestation är en källa till glädje och, inom high performance lifestyle, ett verktyg för att lägga grunden till ett mer hållbart liv. Beroende på vad varje individ vill åstadkomma varierar prestationen i omfattning, men aldrig i värde.

Livet skapas och upplevs av varje enskild individ

Livet är en subjektiv upplevelse som skapas av människans eget medvetande. Genom att leva intentionsbaserat och expandera sin egna tankesfär kan livsupplevelsen gå från ordinary till extraordinary. 

Formell utbildning

Fil.kand Psykologi
2012
Lunds Universitet

Cert. Neuroscience Coach I.C.C.
2021 

Fil.kand Teologi
2009
Lunds Universitet

Dipl. Mental Tränare
2014
MB Expandera