Hantera stressen

om framgångsrika metoder att möta morgondagens arbetsliv

Genom att minska den stressrelaterade ohälsan på arbetsplatsen kan ett medelstort företag spara miljonbelopp, samtidigt som den produktivitetsnedsättning som oundvikligt sker hos stressade medarbetare förhindras.

Arbetsmiljö & OSA

Med utgångspunkt i arbetsmiljölag och OSA-föreskrifter går vi igenom framgångsfaktorer i det främjande arbetet med en god psykosocial arbetsmiljö.

Stressorer

Vi lär oss mer om kroppens stressystem, skillnaden mellan akut och långvarig stress samt hur uppmärksamhet, arbetsminne och beslutsfattande påverkas av detta.

Prestation & Hållbarhet

I relation till produktivitet tas vikten av återhämtning upp för att medarbetaren ska kunna prestera utifrån sin fulla potential och känna arbetsglädje.

Utbildningen är ett samarbete mellan läkaren och föreläsaren Fredrik Emmerfors, arbetsmiljö- och arbetsrättsspecialisten Joakim Jareld och high performance konsulten Alexandra J.B.  Utbildningen levererar ett unikt innehåll där temat stress belyses utifrån områdena arbetsmiljö och prevention,

 psykosociala faktorer och personligt ledarskap. Detta ger ett helhetsperspektiv som möjliggör till positiv förändring för så väl företaget som för medarbetaren.

Utbildningsdagen förläggs om möjligt på företaget mellan 09:00 – 16:00 inkluderat paus för lunch och fika. 

Vid önskemål kan dagen anordnas på extern konferensanläggning och kan även anordnas
digitalt med respekt för Covid-19 restriktioner. 

För bokning och offertförfrågning kontakta oss nedan.