GDPR

Information om lagrade uppgifter – GDPR 2020-01-01

Dina personuppgifter lagras i enlighet med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen. Aktuella situationer då uppgifter lagras är vid:

1. Köp och bokning av tjänst

Endast de personuppgifter som krävs för att genomföra köp sparas. Vid fakturering krävs, enligt bokföringslagen, för- och efternamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, mailadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen. När du upphör vara kund hos oss raderas dina uppgifter.

Dina kontaktuppgifter används vid abonnemangstjänster liksom där information skickas ut om tjänstens innehåll samt instruktioner.

2. Under klientsamtal

Anteckningar som genomförs under klientsamtal genomförs i ordning med PDL, Patientdatalagen. Uppgifter som journalförs är namn och efternamn samt sessionens innehåll varav klientens hälsotillstånd (mentalt och fysiskt) kan komma att antecknas. Klienten har alltid rätt att ta del av anteckningarna. De samlade anteckningarna raderas omgående efter att klienten fullgjort sitt samtalspaket. Dessa anteckningar lämnas under inga omständigheter vidare till tredjepart.

3. Referens på hemsidan

I de fall klienten eller kunden godkänt att deras utlåtande om tjänsten publiceras på hemsidan lagras namn och utlåtande. Dessa sparas på hemsidan tills byte är aktuellt eller referensen själv önskar ta bort den.

4. Kommentarer

Kommentarer lämnade på de artiklar som publicerats på hemsidan lagras och visas efter godkännande.

5. Nyhetsbrev och övriga eventuella prenumerationstjänster eller nedladdningar

Namn och mailadress sparas hos mailleverantören MailChimp där nyhetsbrevet skickas ifrån. Dessa uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part och det är möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.

6. Digitala utbildningssessioner

Vissa utbildningar eller föreläsningar som hålls online spelas in och lagras via Zoom för att vid behov kunna gå tillbaks till informationen. Deltagarna får alltid reda på detta i början av utbildningen och alla inspelningar raderas vid utbildningens avslut. Föreläsningar raderas inom 2 dagar.

Dina personuppgifter behandlas med försiktighet och förs aldrig vidare till tredjepart.
Önskar du få vet vilka uppgifter om dig som finns lagrade, begära att vi raderar dem eller på annat sätt förändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakt oss på kontakt@alexandrajb.se . Vid klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att ange detta till Datainspektionen.