Allmänna villkor

Samtalspaket & löpande klientsamtal

Bokningsregler

Bokning genomförs antingen till kontakt@alexandrajb.se, skriftligt via sociala medie-kanaler eller via telefon/sms till 0738-31 47 00. Bokning av träffar kan också ske i samråd vid klientsamtalet.

Avbokning

Avbokning skall ske 24 timmar innan avtalad tid. Om avbokning sker senare eller om du uteblir debiteras fullpris.

Betalningsvillkor

Alla priser anges i SEK och specificeras huruvida moms ingår eller ej. Det är alltid 25% moms på samtalstjänster. Betalning genomförs via Billmate.

Ångerrätt

Privatpersoner har möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från dess att bokning genomförts. Om tjänsten hunnit nyttjas till fullo inom dessa 14 dagar sker ingen återbetalning.

Ångerrätten gäller inte företag.

Friskvårdsbidrag

Mental Träning klassas som friskvård och är giltigt för friskvårdsbidrag. För att ta del av detta behöver den mentala träningen vara inriktad på stresshantering.

 

Föreläsningar & utbildningar

Bokningsregler

Alla bokningar görs skriftligt till kontakt@alexandrajb.se

En anmälan är alltid bindande för deltagaren när bokningen bekräftats.

Kostnaden skall vara betald i sin helhet innan föreläsningen eller utbildningen startar.

Avbokning

Vid avbokning 4 – 2 veckor innan kursstart eller föreläsning debiteras 50% av kostnaden.

Vid avbokning 2 – 0 veckor innan kursstart eller föreläsning debiteras 100% av kostnaden.

Om förhinder uppstår kan platsen vid en utbildning ersättas av någon annan. Detta görs i samråd med Alexandra J.B.

Om en föreläsningen ställs in akut av Alexandra J.B på grund av sjukdom, återbetalas kostnaden i sin helhet. Ersättningar utöver detta ersätts ej.

Om en utbildning ställs in akut av Alexandra J.B på grund av sjukdom, erbjuds alltid ett annat kurstillfälle. Om en deltagare trots det inte kan närvara vid nytt datum återbetalas kostnaden. Ersättningar utöver detta ersätts ej.

Om en utbildning ställs in helt återbetalas kostnaden i sin helhet. Ersättningar utöver detta ersätt ej. Eventuella kursändringar meddelas alltid snarast.

Om en avbokning gäller en utbildning och görs på grund av sjukdom krävs intyg från läkare för att slippa debiteras totalkostnaden. Utan läkarintyg tas full ersättning ut i enlighet med ovanstående villkor.

Betalningsvillkor

Alla priser anges i SEK och specificeras huruvida moms ingår eller ej. Momssatsen är 25%.

Betalning för online kurser och online föreläsningar sker via Billmate.

Betalning för föreläsningar och utbildningar som hålls IRL sker via faktura med betalningsvillkor 15 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Betalningar som ändå inte inkommer överlämnas till Inkasso.

Ångerrätt

Privatpersoner har möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från dess att bokning genomförts. Om tjänsten hunnit nyttjas till fullo inom dessa 14 dagar sker ingen återbetalning.

Ångerrätten gäller inte företag.

Villkoren baseras på rekommendationer från SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.