Välkommen till alexandra j.b

mental tränare & high performance Coach

Jag hjälper dig bygga mental styrka och maximera din livskvalitet

Privatpersoner

Mental styrka minskar sårbarheten för livets upp och nedgångar. Skapa ditt välmående genom mental träning och bygg ditt framtida jag. 

Företag

Mentalt starka chefer, ledare och medarbetare ökar effektiviteten och produktiviteten hos företaget. Att investera i ett företags anställda är att investera i företagets framtid. 

Uppnå maximal livskvalitet

Mental styrka

klarhet, stillhet  

Att träna mentalt är precis som att träna fysiskt, båda ger stora hälsofördelar och är viktiga för den genrella upplevelsen av välmående. Mental träning är ett samlingsnamn som kan liknas vid den kliniska paraplytermen terapi. Det används för att belysa att en förändringsprocess är inledd. Innehållet däremot varierar beroende på
klientens behov. 

Lägg grunden för en hållbar prestation

Förändra dina tankemönster och bygg mindset

Minska din oro och ångest långsiktigt

Prestera på topp och älska det

Lär dig hantera stress privat och professionellt

Utveckla mental styrka för framgång i arbetslivet

Mental Träning

Genom enkla övningar och praktiska verktyg hjälper mental träning dig att nå dina mål

High Performance

  Maximera din prestation genom att optimera din livsstil. Hållbart, holistiskt, självklart  

Elevated Consciousness

Uppnå ett mentalt tillstånd av stillhet och klarhet genom att bli medveten om dina mentala programmering

Vem har nytta av att träna mentalt? 

Mental träning  främjar individens välmående  och möjlighet till självförverkligande. Det är ett erkänt tvärvetenskapligt fält som återfinns över hela världen och praktiseras inom olika delar av livet. I Sverige är  mental träning bland annat godkänt för friskvårdsbidrag gällande stresshantering och prevention av  stressrelaterad ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka områden ingår i mental träning?

Det mesta inom personlig utveckling och självförverkligande. Exempelvis målsättning, livsstilsförändringar, stresshantering, mindfulness, avkoppling och avslappning, självledarskap, mindset.

Vilken typ av utbildningar kan företag ta del av?

Utifrån mental träning och high performance erbjuder jag, tillsammans med samarbetspartners, utbildningar inom mentalt starkt ledarskap, stresshantering och krishantering samt fysisk och mental hälsa på arbetsplatsen.

Går det att använda friskvårdsbidrag?

Ja. Det går att använda friskvårdsbidrag för stresshantering och mindfulness.

Vilka områden ingår inte i mental träning?

Områden som anses kliniska så som diagnosticering, psykisk ohälsa och sjukdom eller funktionsvariationer. Jag bedriver inte hellre psykoterapi.

Vad innebär ett inledande samtal?

Det är ett första samtal där vi båda känner av personkemin samt där jag får veta inom vilket område du vill utvecklas. Detta sker antingen via DM eller så bokar vi ett Zoom möte (15 min).

Coach Alexandra J.B

Med utbildning inom psykologi och humaniora arbetar jag idag som mental tränare, föreläsare och utbildare. Sedan 2015 har jag byggt mentalt starka individer och jobbat med allt från high performance consulting till ökad medveten närvaro i vardagen. Den största drivkraften i mitt arbete är att se hur livet förbättras för mina klienter när deras egen kraft och förmåga till förändring tas fram. Genom små justeringar i tanke och beteende skapas nya förutsättningar för självförverkligande, mentalt välmående och ökad livsglädje.

 

Kontakta mig