Hantera 
Förändring & kris

om framgångsrika metoder att möta morgondagens arbetsliv

Det är när saker och ting ställs på sin spets som vi tvingas till bevis. Förändringar rubbar vår stabilitet, skapar oro och stress inombords och påverkar vår förmåga att ta väl övervägda beslut. Genom att använda organisatoriska och mentala verktyg i vardagen bygger vi på sikt den motståndskraft som behövs i kristider och får lättare att hantera den akuta fasen.

Sambandet mellan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och engagerade medarbetare i lönsamma företag är i fokus i utbildningen, med utgångspunkt i det arbetsmiljörättsliga regelverket och mentala tekniker. Hur leder man en organisation i förändring och hur behåller man sitt personliga ledarskap i kristider?

Förändringsarbete

Med utgångspunkt i arbetsmiljölag och OSA-föreskrifter ser vi på regelverket för arbetsmiljö i förändringssituationer så väl som roller och ansvar i tider av förändring.

Ansvar & Engagemang

Vi tittar på ledares och medarbetares ansvar och roller i förändringsprocesser samt lär oss identifiera tidiga signaler på ohälsa, stress, sjunkande engagemang och konflikter. 

Bibehållen prestation

Vi ser på hur vi kan bygga organisatorisk och mental motståndskraft över tid samt tittar på vikten av individens egen självinsikt för att säkerställa high performance, hälsa och motivation.

Utbildningen är ett samarbete mellan arbetsmiljö- och arbetsrättsspecialisten Joakim Jareld och high performance konsulten tillika mentala tränaren Alexandra J.B.  Utbildningen levererar ett unikt innehåll där temat förändring belyses utifrån områden

som arbetsmiljö och förändringsarbete, mental styrka och uthållighet samt high performance faktorer. Innehållet ger ett brett perspektiv som möjliggör till positiv förändring för så väl företaget som för den enskilde medarbetaren. 

Utbildningen omfattar 1 heldag och förläggs om möjligt på företaget mellan 09:00 – 16:00 inkluderat paus för lunch och fika.  

Vid önskemål kan dagen anordnas på extern konferensanläggning. Utbildningen kan också anordnas
digitalt med respekt för Covid-19 restriktioner.

För bokning och offertförfrågning kontakta oss nedan.