Det är aldrig roligt när en relation tar slut. Det spelar ingen roll om det är en kärleksrelation eller vänskaplig relation, det kan göra precis lika ont ändå. Att förlora någon som stått dig nära kan utlösa en liknande sorgeprocess som ett dödsfall. Den jämförelsen pekar också på hur djupa och innerliga känslor vi kan hysa för vår omgivning, utan att vara släkt eller gifta med dem. I veckans artikel tar jag upp när vänskapen på något sätt nåtts väg ände och det är dags att bryta. 


Detta är tredje delen i ”En serie om vänskap”, följetången där jag adresserar olika ämnen på temat relationer.  Du kan läsa de föregående veckornas artiklar här och här.
        


Att tro att vi kan gå igenom livet utan att uppleva hjärtesorg eller saknad är helt orimligt. Redan som barn lär vi oss att socialisera med vår omvärld. Vi lär oss att interagera med människor, djur och saker i stort sett sedan dagen vi föds. Känslomässiga band skapas och bryts, fördjupas och förstärks, allt eftersom tiden går. Som förälder kan det vara jobbigt att stå bredvid och titta på när barnen ska skapa sina egna sociala relationer. Ibland får de vara med och leka, ibland inte. Kompisgrupperna utmejslas sakta men säkert och förändras i takt med åldern. Relationer skapas och bryts, gör ont och gläder. Det är så livet är. 

Ibland sköts de där brytningarna av sig själva. Vi växer ifrån varandra, en del flyttar och umgänget tunnas sakta men säkert ut. Kanske har det aldrig funnits någon direkt anledning till brytningen mer än att ”livet” har kommit emellan. Inget tjaffs, inga känslor eller negativa energier har spelat in. Det är bara livet som gått sin gilla gång. Men sedan ställs vi inför de där situationerna som blir mer komplicerade än vi anat. Vänskap som funnits länge men som inte längre ger utdelning som tidigare. Där den ena parten känner sig som en alien med alla sina idéer och drömmar. Den andra parten relaterar inte alls till nöjet i att resa jorden runt eller delta på yogaretreat i den dominikanska djungeln.  

Anledningarna till att obalanser uppstår är många och komplexa. Nedan kan du läsa några vanliga anledningar till att avsluta vänskapen. Men kom ihåg, alla situationer är unika och alla brytningar bör föregås av ett ordentligt rannsakande, både av sig själv och vänskapen.
 


”Du vill ju aldrig göra något länge!”


Ibland befinner man sig på helt olika plan i livet. Medans några av vännerna fortfarande festar runt på stan är några småbarnsföräldrar och mitt uppe i bebisbubblan. Arbetsliv och parrelationen tar allt mer tid och om man inte passar sig för maratonet i ekorrhjulet kan vänskapen bli lidande. Kanske behövs det bara en lite paus från varandra och förståelse för den fasen man går igenom i livet just då. Det svåra blir om skillnaderna är djupare än så, där synen på livet och prioriteringar skiljer sig och det är svårt att förstå varann. Om relationen tillslut präglas av skuldkänslor och det är den huvudsakliga anledningen till varför man träffar varandra (att man borde göra det för man varit vänner så länge) kanske relationen inte längre har den funktion den tidigare haft. Kanske är det då dags att släppa taget?


”Du är så förändrad”
 


Verkligheten är obönhörlig på den här punkten, människor förändras och så är det med det. Huruvida förändringen ses som positiv eller negativ beror så klart på vem som tillfrågas. För den som förändrats känns det kanske inte så dåligt medan det är sorg för den som inte hängt med. Tråkiga händelser som trauman, sjukdom och andra hemskheter som livet bjuder på kan också göra att människor förändras. Ibland till det sämre, så till den grad att vänner runtomkring inte längre orkar vara kvar. Det sistnämnda är både skamfyllt och tabubelagt, men också en konsekvens av ett ibland tråkigt och gränslöst beteende.


”Jag önskar det var som förut”
  


Blev man vänner i väldigt ung ålder tenderar vänskapen att gå åt två håll i framtiden. Antingen stärks banden och vänskapen fortsätter, eller så växer man ifrån varandra med åren. Detta är högst naturligt men kan givetvis kännas tråkigt för båda partner när vänskapen inte längre är som den brukar. Det händer att vi alldeles för sent kommer på att vi kanske borde underhållit relationen mer än vad vi gjorde. Kanske går det då att sträcka ut en hand om fråga om det går att närma sig varandra igen? Om skillnaderna i livssyn däremot blivit så stora att ni inte längre har något gemensamt kan det vara svårt att påbörja något nytt. Då gäller det att blicka framåt och se vilka nya spännande relationer som kan byggas utifrån det ställe i livet du utgår från idag.
   


”Riktig vänskap håller oavsett vad som händer!”Ett fint uttryck är att riktig vänskap minsann håller oavsett vad. Detsamma sägs om kärlek. Dessvärre fungerar inte verkligheten så eftersom det faktiskt beror på vad det är som ”händer”. Det är inte rimligt att vänskap eller kärlek ska blunda för utnyttjande, våld eller destruktivitet. Inte heller ska lögner, svek eller brist på respekt accepteras lättvindigt inom vänskap. Riktig vänskap innehåller inget av detta, utan genomsyras av kärlek, förtroende positiv energi.


”Jag förstår inte vad jag gjort”
 


En av de svåraste bitarna för båda parter i en vänskap är när den andre inte förstår varför något sker. Trots upprepade förklaringar fastnar inte budskapet och det verkar som om båda befinner sig i olika världar. Orsakerna kan vara många, allt ifrån bristfälliga förklaringar från avsändaren till bristande kännedom och verklighetsförankring hos mottagaren. Det kan också vara så att mottagaren inte alls känner igen sig i beskrivningen och upplever den som orättvis och felaktig. Här slutar det med att båda helt enkelt får utgå från vad de själva anser rätt och riktigt och se om det är möjligt att fortsätta relationen eller inte. Dessvärre kan detta vara mycket svårt om ingen förståelse eller självinsikt finns. För vad händer nästa gång?


”Du ställer aldrig upp!”Kanske har du haft en långvarig vänskap med en person utan att ha sett tendenserna till de obalans som faktiskt finns i relationen? Här pratar jag om individer som medvetet (eller omedvetet) utnyttjar en annan person eller beter sig rent av ofint. Det kan handla om individer som vill kontrollera genom makt och genom att ge skuldkänslor. Det kan vara individer som är självupptagna, bara pratar om sig själv och sätter sig själv i centrum utan att lyssna på den andre. Det kan innebära att den ena parten alltid förväntas ställa upp med kort varsel eller finnas där när det krisar. Detta oavsett vad som pågår i den andres liv. Bristen på respekt, lyhördhet och förståelse lyser med sin frånvaro och relationen är allt annat än sund. Eftersom alla människor besitter drag av det som beskrivs ovan kan också detta uppstå i mindre portioner. Det behöver alltså inte vara en döv sociopat till vän utan en person som saknar självinsikt och tar mer än den är beredd att ge.


”Jag får väl bete mig hur jag vill?”
 En sista svår och komplicerad faktor när vänskap bryts kan vara när någon part betett sig gränslöst. Beteendet behöver inte alltid vara riktat mot vännen i sig utan kan ha riktats mot andra i omgivningen. Här sätts dina egna värderingar i fokus, är beteendet rätt ur ditt perspektiv? Får man lov att bete sig på det sättet? Är beteendet möjligt att ursäkta och i så fall till vilken grad? Kan du som vän stå bakom och se på när den andra parten går över gränser och när du sedan ifrågasätter blir svaret ”Jag får väl bete mig hur jag vill?”. En möjlig lösning på en sådan situation är sitta ner och prata om saken. Men om det visar sig att ni står långt ifrån varandra vad gäller värdegrunder och gränssättningar kanske det blir svårt att dra jämt framöver. En person som går emot ens egna värdegrunder är tricky och där behöver den inre kompassen få vägleda vilket beslut som tas.
 

Kommer ni ihåg att jag skrev om inlägget i en stor Facebookgrupp för tjejer förra veckan? Förutom ifrågasättandet om rätten till att välja sitt umgänge uppstod också en annan mycket viktig fråga. Nämligen varför perspektivet från den bortvalde aldrig lyfts. För i alla dessa val och rensningar står ju en person kvar – den som blev bortvald. Om den, handlar nästa veckas artikel. Missa inte det!