För inte så länge sedan läste jag ett mycket intressant, men också sorgligt, inlägg i en stor grupp på Facebook. Det handlade om en person vars nära vän hade valt att avsluta vänskapen under oklara former, något insändaren aldrig riktigt kommit över. Detta väckte liv i en debatt om hur idiotiskt begreppet energitjuvar är liksom hur problematiskt det är att välja vänskap utifrån vad det ger och inte. Som den ivriga förespråkare jag är för att välja vår omgivning med silkesvantar kände jag mig manad att adressera ämnet.


Detta är andra delen i ”En serie om vänskap”, följetången där jag adresserar olika ämnen på temat relationer. Här kan du läsa första delen.
    

Inlägget som skapade sådant engagemang i gruppen höjde frågor om huruvida vi bör utvärdera vår vänskap. Varför kan vi inte bara finnas där för varandra i vått och torrt? Kanske behöver vi sluta se på vänskap som något som ska ”ge något” och istället se det som något som bara ”är/finns”? 

När jag förespråkar att vi aktivt måste välja vårt umgänge gör jag det utifrån ett perspektiv som säger att vänskap bör vara något positivt. De relationer vi skapar med människor bör vara byggda på kärlek, glädje och förtroende. Likaså på intresse, respekt och engagemang. 
Detta är min definition av faktorer som vänskap bör byggas på och det kanske inte alls samstämmer med din. Men låt oss åtminstone enas om att relationer inte bör byggas på destruktivitet, våld eller annat negativt som i slutändan skadar människor. 

När jag önskar uppmärksamma människor på vilka relationer de har runt om sig är det för att väcka tanken på vad för grunder vänskapen vilar på. Är det sunda grunder som leder till en stark och positiv vänskap eller är det tvärtom? Många människor är så fast i sina egna tankebanor och sina egna liv att de inte vet något annat. Först när de ombeds tänka till över den situation de hamnat i kan tankar väckas på huruvida något faktiskt är bra eller dåligt. Reflektionen börjar. Mina ord blir katalysatorn.


Relationer förändras
 


När det kommer till relationer så förändras dessa med tiden. Förändringen kan bestå i hur stark vänskapen är, hur den känns, hur viktig den är och hur parterna som delar relationen utvecklas. Det är lätt att tro att vänskapen i sig är något som är statisk eller att om vänskapen är stark kan den inte påverkas av förändring. Men det kan den, för vänskapen är ju något som upprätthålls av två eller flera individer. Vänskapen är med andra ord avhängig att dessa individer pitchar in vad som krävs för att den ska bestå. 

Det är här det blir problematiskt eftersom människor inte är statiska ting. Människor utvecklas och förändras genom livet, går igenom olika faser och förändrar sin bild av omvärlden. De människor vi skapat relationer med tidigare kanske förändras så till den grad att man inte längre har något gemensamt med dem. Detsamma gäller för dig själv och din förändring. Att ”växa ifrån varandra” är tråkigt men också helt naturligt. 

Livet är också dynamiskt och långt ifrån lika för alla. Beroende på vad livet bjuder på kan detta förändra människor till det bättre och sämre. Båda kan bli problematiska beroende på vart de andra parterna står. En person med mycket livsglädje, flyt i arbetslivet och som lever sin dröm kan gå andra på nerverna. Likaså kan en person som fastnat i sorg, negativitet och bitterhet vara svår att umgås med. Det spelar ingen roll hur mycket du som läser detta anser att riktig vänskap ska klara allting. För det du anser stämmer inte överens med hur verkligheten faktiskt fungerar. Den är föränderlig, tuff och svår att förutse.
 


Vad betyder det att välja sitt umgänge?
 


Vad betyder det då att välja sitt umgänge? Ska man sortera hej vilt och kasta vänskap i papperskorgen hur som helst? Nej, såklart inte. Nedan ger jag några tips på hur du kommer till rätta med ditt val av umgänge.


1. Fundera över vad som karaktäriserar de bästa vänskapsrelationerna du har just nu. Hur får relationerna dig att känna och hur mår du när ni träffas?


2. Vad är viktigt att du kan ge i en relation? Vad vill du känna att du tillför?


3. Vilken typ av människor mår du bäst av att ha runtomkring dig? Vad är det som gör att du mår så bra med just dem?


4. Hur mycket tid är du beredd att lägga ned för en lyckad relation och vad krävs att du får i utbyte?


5. Slutligen, om du har relationer i din närhet som inte känns bra. Vad är det som gör att du känner så och vad har det för konsekvenser för dig om du stannar kvar däri?


Att välja bort negativitet
 


Att välja bort negativitet innebär inte att man i en relation inte ska kunna stötta varandra när saker och ting är jobbigt. Tvärtom, det är det som ger relationen djup och som vi bygger förtroende genom. Sunda relationer har balansen där stöttning och peppning infinner sig utan problem. Det är först när balansen rubbas som detta inte längre är en självklarhet. När negativiteten tar över, när respekten naggas på eller gränser passeras blir relationen satt på sin spets. Blir det då ett sammanhang som mest är tungt och negativt får man ställa den ärliga frågan till sig själv – vill jag vara en del av detta?


I nästa veckas artikel går vi in lite närmre på när det är dags att bryta en vänskap. Kanske vänskapen har stagnerat, man har inget gemensamt längre eller så har den andra personen blivit en riktig energitjuv. Det är inte alltid lätt, men ibland väldigt behövligt att sätta ner foten och säga – hit, men inte längre.