Det är nu andra veckan i december och vi har kommit till vårt andra tema som handlar om ett hållbart arbetsliv. Allt fler börjar vakna upp och inse att vi faktiskt har möjlighet att påverka vår arbetssituation mer än vi tror. Fler och fler börjar också sätta sig själva i första rummet och lyssna till sin kropps signaler. I denna artikel reflekterar jag vidare kring arbetslivsfrågor med syfte att få dig att tänka till två gånger. Vad behöver du förändra för att ditt arbetsliv ska bli så hållbart som möjligt? Häng med!För dig som tog del av förra veckans artikel kan snabbt scrolla förbi nedanstående stycke och gå direkt på ämnet. 

Om vi tittar i backspegeln på vad som hänt under de sista 20 åren så har mycket förändrats. Vårt samhälle och sätt att vara har förändrats och blivit allt mer effektiviserat och digitaliserat. Telefoner och sociala medier har revolutionerat vårt sätt att arbeta, skapa och underhålla relationer liksom sättet att få tag i information. Vi har också ett generationsbyte där yngre generationer gör revolt mot äldre tiders normer och regler. Uppå detta känner många att pressen ökat i takt med effektiviseringen. Sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och många känner inte längre någon tillhörighet eller meningsfullhet. Människor tappar bort sig själva och försöker navigera trots att de både saknar sjökort och båt. Mitt bidrag till att förändra den här utvecklingen är att öka medvetenheten hos individen och ge verktyg till en ny navigation. Denna vecka tittar vi på hur du bygger ett hållbart arbetsliv under 2020 och framåt.
 


Ett hållbart arbetsliv


Definitionen av hållbart arbetsliv är i grund och botten en väl avvägd balans mellan kompetens och vidareutbildning, utmaningar och flow, prestation och avkoppling. Med andra ord, inte helt lätt att få till! Inte sällan haltar någon av dem och ger upphov till stress, press och frustration. När denna obalans återkommer för att i vissa fall bli konstant leder det till utmattning och ohälsa. 

Varför detta uppstår kan ha många orsaker. Kanske tar inte arbetsplatsen ansvar för sin undermåliga arbetsmiljö eller allt för högt ställda krav. Kanske har medarbetaren inte tillräckligt med resurser för att hantera krav och stress. Kanske är det kulturen och samhället som pressar på eller bara oförmågan hos individen själv att inte sätta gränser. Vart felet ligger överlämnar jag till de som är mer kompetenta att göra en sådan analys. Utifrån min kompetens kan jag däremot se individens roll i det hela och hur viktigt det blir med resurser som mental styrka, gränssättning och självrespekt. Det är inga givna resurser utan sådant vi alla behöver jobba med under en stor del av livet. För att läsa mer om vikten av självrespekt kan du klicka här.
 

“Do what you love and you won´t work a day in your life”


Detta citat stötte jag ofta på som ny egenföretagare för många år sedan. Gör det du älskar så kommer du inte arbeta en enda dag i ditt liv. Stämmer det? Ja, det har helt enkelt med ditt eget förhållningssätt till ordet arbete att göra. Om du verkligen arbetar med det som du brinner för, som du tycker är intressant och stimulerande är chansen stor att du inte upplever arbetet som negativt och tungrott. Istället trivs du och får chansen att utvecklas i den riktning du önskar. Nedanför har jag listat ett antal viktiga faktorer som du behöver ha koll på för att i fortsättningen ha ett hållbart arbetsliv som ger istället för att ta energi.
 


Kriterier


Eftersom arbetet är en så stor del av vårt liv och upptar så mycket av vår vakna tid är det viktigt att det uppfyller ett antal personliga kriterier som är av vikt för dig. Exempel på sådana kriterier kan vara meningsfullhet, utmaning, personlig utveckling eller att göra skillnad. Ett av stegen till att skapa ett hållbart arbetsliv kan därför vara att fundera över vilka kriterier som är viktiga för dig. Därefter jämför du dem med ditt nuvarande arbete, lever det upp till dina kriterier? Om det inte gör det, varför är det så? Kan du göra något åt det eller är det helt enkelt fel arbete? Vi kan säga att kriterierna utgör grunden för ditt arbetsliv ihop med intresse och talang. Fundera därför ordentligt på dessa och se vad du kommer fram till!
 


Vikten av att vara viktig


Alla vill känna att de är viktiga på sin arbetsplats och att de bidrar med någonting. Att vara viktig har inget med titel eller position att göra utan vad du bidrar med. Hur känner du kring meningsfullhet i ditt arbete idag? Är det så att du upplever att du är en viktig person i det kugghjul som är din arbetsplats? Om inte, hur kan du förändra detta under 2020? Prata med chefen, ta egna initiativ eller kanske titta efter annat jobb?
  


Långsiktighet
 


En fråga som är extremt viktig för många men som få kanske funderat över är långsiktigheten i arbetet. För den som har ett fysiskt påfrestande arbete blir detta onekligen högaktuellt när kroppen börjar säga ifrån. Detsamma gäller dem som har ett högt tempo i sitt arbetsliv och har svårt att koppla av. En annan faktor är den mentala biten, kommer du mentalt orka arbeta inom branschen eller organisationen i flera år till? Långsiktigheten går hand i hand med hållbarheten, kanske funkar det inte att ha samma arbetsplats eller arbetsuppgift i framtiden. Vad kan du göra då?


Uppoffringar och att vara chef i sitt eget liv


Många är vana vid att ha en extern chef som sätter krav och mäter ut riktning. Men inför 2020 är det dags att du själv axlar den rollen i ditt eget liv om du inte redan gjort det. Arbetslivet kommer med mängder av uppoffringar när det gäller tid, relationer och privata intressen. Det måste vara värt det i det långa loppet. Du måste lära känna dig själv, dina värderingar och vart dina gränser går för att du ska kunna ha ett hållbart arbetsliv. Frågor som du kan ta med dig på vägen är:
 

Hur mycket är jag beredd att offra för min karriär och hur mycket tid ifrån min familj är jag beredd att spendera?
 
Hur hög press och stress anser jag är rimligt att ha i min arbetsroll?
 
Hur mycket orkar jag mentalt?
 
Suger arbetet all energi ur mig så jag inte har någon ork när jag kommer hem? Är det värt det?

Vilka värderingar har jag kring arbetsmoral, hur mycket jag bör arbeta etc? Är det mina värderingar eller samhällets värderingar?

Om du önskar göra riktiga förändringar i ditt arbetsliv rekommenderar jag starkt att prata med en karriärcoach. Där får du möjlighet att hitta en ny väg i arbetslivet baserat på vem du är som person här och nu. Komplettera med fördel med en vanlig livcoach eller varför inte en mental tränare? Kontaktformuläret finner du här.


Nästa vecka går vi in på den tredje och sista artikeln som handlar om hälsa. Detta är ett brett ämne som rymmer mer än bara träning så missa det inte!