Vi har nu gått in i december månad och snart stundar jul och nyår. Det är den sista julen på 2010-talet och snart går vi in i ett nytt decennium. Istället för att fortsätta avlägga de där halvmotiverade nyårslöftena vill jag röra om lite i grytan. Därför kommer ni, under de kommande tre veckorna, få ta del av mina tankar angående långsiktiga och hållbara förändringar inför 2020. Hälsa, arbetsliv, drömmar och känsloliv är temanen varpå vi börjar med det sistnämnda. Håll till godo!


Om vi tittar i backspegeln på vad som hänt under de sista 20 åren så har mycket förändrats. Vårt samhälle och sätt att vara har förändrats och blivit allt mer effektiviserat och digitaliserat. Telefoner och sociala medier har revolutionerat vårt sätt att arbeta, skapa och underhålla relationer liksom sättet att få tag i information. Vi har också ett generationsbyte där yngre generationer gör revolt mot äldre tiders normer och regler. Uppå detta känner många att pressen ökat i takt med effektiviseringen. Sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar bland befolkningen och många känner inte längre någon tillhörighet eller meningsfullhet. Människor tappar bort sig själva och försöker navigera trots att de både saknar sjökort och båt. Mitt bidrag till att förändra den här utvecklingen är att öka medvetenheten hos individen och ge verktyg till en ny navigation. Denna vecka tittar vi på mål och mening och pratar om riktningen i livet inför 2020. 


”Om du inte utvecklas så avvecklas du.”


Detta är ett citat som jag fick ta del av alldeles i början av min resa som mental tränare. Citatet är som vanligt en sanning med modifikation och klingar bättre an hos vissa än andra. I grund och botten är det så att oavsett om du fyller ditt liv med mål att uppnå eller inte så utvecklas du. Det är en del av livet och du upplever och utsätts för saker allt eftersom åren går. Samtidigt kanske du aldrig får möjlighet att nyttja den där potentialen som finns inneboende i dig om du bara följer med i livets flöde. Genom att medvetet välja sådant som utmanar och utvecklar dig håller du dig alert, både intellektuellt och fysiskt. Du kan förstärka dina talanger men även träna upp nya. Detta stärker såväl självkänsla som självförtroende och skapar ett inre välbefinnande som är grundläggande för att trivas med livet.Personligen är jag av den typen att jag älskar att utvecklas och behöver ständigt intellektuell stimulans. Detta innebär inte att jag alltid har en fulltecknad kalender eller aldrig slappar i soffan framför Netflix. Det innebär bara att jag medvetet fyller mitt liv med utmaningar som tar mig framåt. 

Något du behöver fundera över inför 2020 är de större och mer övergripande frågorna. Checka av dig själv nedan, hur står det egentligen till med dessa saker i ditt liv? Kom ihåg! När vi pratar känslor så handlar det inte om att känslan är konstant. Bara att den är närvarande tillräckligt ofta för att du ska notera den och reagera på den.

  


Meningsfullhet
 


Att känna meningsfullhet är grundläggande för så väl psykisk som fysisk hälsa. Känslan kan nog beskrivas på många olika sätt eftersom meningsfullhet upplevs olika. Arbetsuppgifter eller en kram från sitt barn kan generera dessa känslor, precis som välgörenhet och engagemang för olika saker. 

Hur ser det ut i ditt liv vad gäller meningsfullhet? Hur känns det inombords när du tänker på något som betytt mycket för dig? Finns det delar i livet som inte alls känns meningsfullt? Är detta delar som du i så fall behöver ha kvar i ditt liv? Om du saknar meningsfullhet är detta kanske något som du bör sträva mer efter under 2020. Ditt första steg blir att identifiera vad meningsfullhet innebär för dig och i vilka sammanhang/situationer du upplever detta. Därefter behöver du se över hur du får in mer av det i ditt liv. Jag lovar, if there is a will there is a way!


Glädje
 


Gör du sådant som går i linje med dina intressen och som du tycker är roligt att göra? Om inte – gör om gör rätt! Glädje är inget vi känner konstant och det är inte heller rimligt att sträva efter att en känsla ska bestå i 24 timmar. Vi är inte riktigt funtade så. Huvudsakligen handlar det om att vi ska känna glädje i vår tillvaro tillräckligt ofta för att inte hävda motsatsen – att livet är skit. Positiva känslor triumferar alltid negativa och du kommer må mycket bättre om glädjen blir mer central i ditt liv. 

Utifrån hur ditt liv sett ut hittills, under vilka stunder känner du glädje? Vad krävs för att du ska känna dig glad? Är det rimliga krav eller är det hus, bil och båt som måste finnas för att du ska känna något? Fundera också på vad du kan göra för att generera med glädje till andra i ditt liv. På något underligt sätt fungerar det nämligen så att när vi ger till andra, mår vi också bra själva. Så känn glädje och ge glädje, då är du på rätt spår!
 


Drömmar 


Har du några drömmar och i så fall, hur står det till med dem? Vilka drömmar har du uppnått hittills och vilka har du kvar? Är drömmarna så viktiga för dig att du faktiskt jobbar mot dem med jämna mellanrum eller glöms de bort i livsflödet? 

Inför 2020 uppmanar jag dig att ta en rejäl titt på de där drömmarna. Är de fortfarande aktuella eller har de kanske passerat sitt bäst före datum? Med det sistnämnda menar jag huruvida de lockar dig eller inte, inte dina egna begränsade tankar om ålder, civilstatus eller annat. Om det fortfarande kittlar i magen så är de aktuella och kan förmodligen omsättas till verklighet. Var därför ärlig med dig själv och välj ut vilka drömmar som ska bli mål och vilka som får fortsätta att vara just drömmar. Men passa dig, ouppnådda drömmar kan lätt få en bitter smak om de får ligga orörda för länge.


Din fortsatta utveckling… 


Avslutningsvis uppmanar jag dig att rikta dina tankar mot din egen personliga utveckling. Vilka dåliga beteenden, attityder och energier önskar du att släppa taget om och vad vill du istället ta med dig in i det nya året? Trots att vi här fokuserar på årsskiftet har du varje dag möjligheten att börja om på ny kula med din personliga utveckling. Varje dag har du möjlighet att öva på att släppa ett visst beteende till förmån för större välmående. Om du, precis som många andra, vill börja 2020 med en clean slate och lämna allt det där dåliga beteendet och känslostormarna bakom dig så gör ett ärligt försök. Ta hjälp om det inte går, vi är många som arbetar för att just DU ska kunna må och fungera bättre!  


I nästa veckas artikel kommer vi att prata om ett hållbart arbetsliv. Vilka svårigheter står du inför i ditt arbetsliv och hur påverkas din hälsa idag? Får du möjligheten att använda din potential eller känns det mest meningslöst? Så som du jobbar idag, kommer du orka fortsätta med det i många år framöver? Missa inte artikeln om hållbart arbetsliv som kommer redan på måndag!