Att jobba med människor är fantastiskt givande men ibland kan det också vara en utmaning. Speciellt när det handlar om människor i svåra situationer som sträcker ut en hand för att få hjälp. Dessvärre har jag begränsad möjlighet att hjälpa dem som hör av sig och som är mitt i en livskris, lider av depression eller annan psykisk ohälsa. Detta eftersom den typen av mental träning jag arbetar med inte räcker till där. Så, när är det läge för Mental Träning? Veckans artikel rätar ut några frågetecken!
 


Som mental tränare arbetar jag med individer som vill gå ”from good to great”. Detta innebär helt enkelt att majoriteten av dem jag arbetar med mår ganska bra, men vill må ännu bättre. Alternativt har individen gått igenom något som gjort att den nu söker förändring. Det är inte lätt för gemene man att förstå skillnaden mellan exempelvis mental träning och terapi. Kanske är det inte heller så lätt att veta när det ena passar och inte. Låt oss därför snabbt börja med att klargöra skillnaden mellan mig som mental tränare och någon som arbetar med terapi. 


Terapeut


Den som arbetar som terapeut har en utbildning inom psykoterapi, KBT eller liknande och oftast en bakgrund som läkare, psykolog, sjuksköterska eller socionom. Till en terapeut går någon som lider av psykisk ohälsa, har mycket oroliga tankar om sig själv och sitt förflutna eller som varit med om trauman. Oftast är det sjukvården som genom remiss gör att individen får kontakt med en terapeut då problemet belyses i samband med läkarkontroll eller dylikt. Det finns också privatmottagningar med terapeuter. Gemensamt för denna typen av terapeuter är att de (bör) har kunskap att hantera olika typer av psykisk ohälsa och diagnoser. Här syftar jag på ätstörning, depression med mera. 


Mental Tränare


En mental tränare har en lite annorlunda funktion. Här handlar det om att jobba med olika tekniker och metoder i samband med samtal. Exempel på sådant en mental tränare kan hjälpa till med är: 

Hjälpa individen att mer effektivt slappna av och återhämta sig 
Sätta upp mål i sin tillvaro 
Utforska och förstärka redan inneboende potential
Vara ett bollplank för livsförändringar   

Utbildningen i mental träning kan vem som helst gå, men gemensamt för de som praktiserar är ett stort intresse för människor. Därför kan även psykologer och läkare inneha en titel som mental tränare. Eftersom utbildningen är öppen för alla finns inget krav på exempelvis kunskaper om psykiska besvär, diagnosticering eller liknande. Det gör att vi som saknar detta inte kan arbeta med terapier eller individer med denna typ av problematik.  


Observera att ovanstående beskrivning av mentala tränare också gäller för gruppen coacher. Skillnaden på yrkesgrupperna kan du läsa mer om här


Vilka förutsättningar behöver finnas för att mental träning ska fungera? 


Som med allt förändringsarbete krävs det att du som individ är motiverad och har energi för att arbeta med din egen utveckling. Allt arbete, nåja, majoriteten i alla fall, görs av dig som klient mellan gångerna vi samtalar. Drivkraft, motivation och önskan om något bättre är viktiga förutsättningar som måste finnas på plats för att Mental Träning ska fungera. 

Det är här det blir ”tricky” när det kommer till individer med psykisk ohälsa. I det skedet då måendet är i botten finns det lite eller ingen energi att använda till en faktiskt förändring. Därmed inte sagt att man inte VILL ha förändring! Däremot kan mental träning vara ett alternativ när den akuta fasen är över och läkeprocessen, som jag kallar den, har kommit en bit. Exempelvis har jag arbetat med individer som har en utmattning i bagaget men som återfått sin styrka att börja arbeta med sig själva igen. 

När klienter kontaktar mig har jag alltid ett kostnadsfritt inledande samtal för att se vilken typ av individ det handlar om. Det är många gånger jag får avböja med en rekommendation att söka en psykolog istället. Dels för att min kompetens enbart sträcker sig så långt som den gör, dels för att individen ska få rätt typ av hjälp. Dessvärre finns det många coacher och mentala tränare som arbetar i egen regi, som tar sig an alla klienter oavsett om de är kompetenta eller inte. Det kan handla om ett ego, dålig självinsikt eller behov av pengar. Utifrån min syn är detta högst oseriöst och felaktigt gentemot klienten som lagt sitt förtroende i dennes händer.
  
  


Hur kan mental träning hjälpa mig? 


I grund och botten är mental träning något som kan hjälpa de flesta individer att må och fungera bättre. Detta eftersom fältet mental träning är så brett, det finns något för alla. Jag brukar säga att när du börjar att träna mentalt så höjs alla nivåer. Läs mer om det här.
 
Om du som läser är osäker på om mental träning är något som kan hjälpa dig så rekommenderar jag dig att kontakta mig. Tillsammans tittar vi på dina behov och hur mental träning kan appliceras på dina önskemål.
 

En kvinna som sträcker sig efter en utsträckt hand. Hon ligger på en klippa och har havet i bakgrunden.