I denna artikel vill jag lyfta fram ett ord som jag anser faller mellan stolarna idag – nämligen självrespekt. Detta ord är högaktuellt när vi diskuterar gränsdragning och värderingar inom personligt ledarskap. Jag diskuterar här min syn på självrespekt samt ger dig 10 tips på hur du bejakar respekten för dig själv. 

Jag hävdar att självrespekten är grundläggande för att vi ska kunna leva välmående liv. En stark självrespekt spiller över på många delar i livet. Det speglas i vårt självförtroende och gör oss mindre utsatta för vår omgivning. Vår självkänsla ökar och vi upplever oss stabila och stadiga. Vi har också möjligheten att vara de förbilder vi vill vara för vår omgivning samt får lättare att stiga in i den bästa versionen av oss själva.  


Självrespekt är inget som bara dyker upp som ett brev på posten. Det är något som växer fram och som vi ibland behöver fokusera mer på och bygga upp. Här nedan publicerar jag tio tips på hur du kan förstärka din självrespekt utifrån livets olika delar. När vi tänker efter är de ganska självklara egentligen. 10 tips för att visa dig självrespekt.Ta ansvar för dig själv och ditt liv


Den yttersta formen av självrespekt är att ta ansvar för dig själv och ditt liv. Att delegera ut ansvaret på omgivningen är inte bara felaktigt utan går även direkt emot den egna självrespekten. För vem är ansvarig för att du får ett riktigt bra liv? Som vuxen är det du själv. Låt människorna omkring dig vara ett komplement som förgyller din tillvaro. Inte styr din tillvaro.  


Sluta ignorera kroppens fysiska signaler 


En bidragande orsak till att många mår dåligt idag är den beklagliga vanan att lyssna mer på huvudet än på kroppen. Vi gör allt som står i vår makt för att kroppen bara ska fungera och inte klaga. Det dricks kaffe och energidrycker och smärtstillande tabletter konsumeras för jämnan. Kroppens rop efter återhämtning, sömn och näring nonchaleras till förmån för alla måsten. Att förstå att kroppen är vårt viktigaste verktyg för att kunna utföra och uppleva något överhuvudtaget är en stor del av upprätthålla sin självrespekt. Behandla den därefter!


Ta din inre röst och känsla på allvar 


Ibland viskar den inre rösten nej och bland ja. Ibland känner du ett vagt obehag i magen medans andra gånger löper fjärilarna amok. Den inre rösten och känslan är en del av din intuition som vägleder dig i livet. Tyvärr är det allt för många som helt bortser ifrån den och avfärdar den som nonsens. Varför intuitionen är viktig och en naturlig del av vår biologiska kropp kan du läsa här. För att visa dig själv respekt, lyssna till den. 


Tumma inte på dina värderingar


Värderingar är en del av ditt fundament som du bygger ditt liv på. Dessa agerar som kompass både i moraliska och etiska dilemman så väl som riktning i livet. Se till att ha dina värderingar klara för dig. När du går emot någon av dessa kommer du känna det direkt!


Låt ingen behandla dig fysiskt eller psykiskt illa


Ett av de mest konkreta exemplen på när självrespekten ruckas på är när du mår dåligt i någon annans sällskap. Du är värd så mycket mer än att vara med någon som gör dig illa eller som du inte drar jämnt med. Detta kan gälla en partner, familjerelationer, vänner och kollegor. Lär dig när enough är enough helt enkelt. 

(Denna punkt är fylld av försvårande omständigheter, olika typer av misshandel och grader i helvetet men grunden kvarstår – tillåt ingen att behandla dig illa.)
  

Ha en tydlig gränssättning


Tyvärr är gränssättning något som många människor har extra svårt med. Ibland vet man inte ens vart den egna gräns går. Ibland ignoreras den totalt. Att vara en people pleaser som vill vara alla till lags är ett utmärkt exempel på att vara gränslös mot sig själv. Att sätta alla andras behov framför sina egna är varken ädelt eller smart, det slutar oftast med tårar och energilöshet. Att låta sig själv behandlas hur som helst i relationer eller på arbetsplatsen är också en form av gränslöshet. En god självrespekt kräver tydliga gränser och dem är det upp till dig att sätta.
      

Använd dig av din självinsikt


Att ha en god självinsikt är ett sätt att upprätthålla självrespekten. Det innebär nämligen att du vet om dina styrkor och svagheter. En god självinsikt gör att du inte försätter dig i felaktiga situationer. Det gör också att du lättare placerar dig i rätt situationer med rätt omgivningen, du har ju faktiskt koll på vad du behöver för att blomstra!
  

Begränsa omgivningens inflytande på dig


Respektera dig själv när du känner motiga känslor mot sanningar som din omgivning levererar. Vänd och vrid på dessa sanningar, är detta verkligen något du vill ställa upp på? Familjen säger en sak, samhället en annan. Vem tycker du har rätt? Eller kanske säger din magkänsla att båda fel? Begränsa det inflytande som omvärlden har på dig och köp inte något bara för att någon annan säger så. Tänk och känn efter själv!
 

Sortera in och ut! 


Ta dig själv friheten att sortera vad du vill ha i ditt liv och inte. Du behöver inte be någon om lov. Du har rätten på din sida att välja vad som ska ingå i ditt liv och inte. Alla människor och alla platser är inte självskrivna i din värld även om DE tror det! I slutändan är det upp till dig att bestämma vad som får stanna och inte. Hur du väljer att sortera är upp till dig men var noga med att resultatet ska vara positivt.


Behandla dig själv med kärlek och vördnad  


Det är lustigt med människor som säger att ”mirakler” inte sker när varje människa är ett mirakel. Det är lätt att gå igenom livet och ta vår kropp förgiven. Att benen bär oss, att lungorna förser oss med luft och att vi kan se vår omvärld. Ändå ägnar sig så många människor åt självförakt genom att avsky sina kroppar. Ett talesätt lyder ”kroppen är ditt tempel”, en boning som vi har fått till låns tills dagen vi dör. Istället för att gnälla över hudbristningar eller obefintliga magrutor så visa den respekt. Behandla kroppen med kärlek och försök hitta känslan av vördnad för hur den, varje dag, ser till att du får leva en dag till. I detta liv är du ingenting utan din kropp.    Även om vi kan anse oss ha en hög självrespekt kan det uppstå situationer då det inte är lika självklart, detta eftersom livet ständigt kommer att förse oss och utmana oss med nya upplevelser. Självrespekten kan därför, precis som med allt annat i livet, vara ett pågående projekt som behöver förstärkning då och då. Låt denna artikels innehåll bli en påminnelse.


Veckans MT-fråga: Vilken av ovanstående punkter hade du velat jobba mer med? Inom vilka områden är din självrespekt riktigt stark?

 

Kvinna i pilotglasögon som som utstrålar edge och självrespekt