Har ni märkt någon gång att när ni väl börjat med någonting, så fortsätter det hända grejer? Det är som om energin från det vi gör sprider sig till andra delar av livet och sätter fart på saker och ting.

Ungefär så här fungerar mental träning också…

Jag har märkt att ju bättre jag och mina klienter mår mentalt, desto lättare går det för oss på andra plan i livet. Nedan ger jag exempel på olika saker som tenderar att förbättras tack vare den mentala träningen:

Bättre och mer kvalitativ sömn

Fysisk rörelse och träning blir en självklarhet

Motgångar blir lättare att hantera

Lättare att känna tacksamhet

Mer närvarande i samtal med andra

Gladare, bättre humör

Fördjupade relationer

Bättre på att lyssna på kroppens signaler

Djupare självinsikt

Lättare att ta kontakt med människor

Mod att stå upp för sig själv

Vågar säga NEJ.

Ser att det går att förändra sker och ting och vågar ta steget

Det händer med andra ord många saker när du en gång börjat träna mentalt. Det är inte på något sätt en mirakelmedicin. Men när människor en gång har börjat en utvecklingsprocess är den svår att stoppa. Plötsligt inser man att saker och ting faktiskt går att förändra och då blir trösklarna inte så höga vid nästa förändring.

Att lägga grunden till goda beteenden och vanor föder i sig ännu fler sådana. Genom att jobba med att anlägga beteenden och vanor som är bra för oss ger vi oss de bästa förutsättningarna i livet. Genom att våga ta hjälp när något känns svårt och oövervinnerligt kan vi hitta en väg framåt och bli stärkta på kuppen!

Veckans MT-fråga:

Vilka nivåer i ditt liv hade du önskat att höja? Din hälsa? Din arbetsprestation? Din avkoppling? Ja, vad som helst. Fundera på om mental träning skulle kunna hjälpa dig med detta! Och om du undrar något – kontakta mig här.