Jag är nästan säker på att du, precis som jag, någon gång har upplevt att du känt irritation över en viss person på grund av hur olika ni är. För visst är det så, att dessa irritationskänslor över andra människors självsäkerhet, framåtanda och varande inte alltid behöver ha något med ditt inre att göra. Det kan helt enkelt bara handla om hur olika ni är som personer. I veckans artikel fortsätter vi på temat ”Svårt att hantera självsäkra människor” och nu har turen kommit till ”olikhet”.


 

Vi människor är både lika och olika varandra och kan vara detta till både det yttre och inre. Det yttre handlar om det vi ser, vårt utseende och våra karaktärsdrag. Det inre handlar om vem vi är som människor, våra värderingar och hur vi väljer att handla i en given situation. Vi människor är komplexa varelser men allt som oftast lyckas vi finna våra gelikar ur den stora massan. Vi omger oss med människor vi trivs med och som vi upplever liknar oss själva. Vi skapar vår egen grupp (stor som liten) som tilltalar oss och som delar vår syn på verkligheten.

Men när detta korsas av någon som är helt olik oss själva kan det uppstå problem. Hur i herrans namn ska detta hanteras? Inombords börjar irritationen byggas upp. Personen i fråga gör ju inte alls som du tänker att hen ska göra. Högljudd, framfusig, glad och positiv. Så himla jobbigt. För det vet ju faktiskt alla att det är inte så jäkla roligt jämnt. Frågorna staplas på varandra och känslorna växer.

”När ska hen sluta prata? Jag orkar inte höra mer…”

”Vad är hens problem?”

”Måste hen stå i centrum hela tiden?”

”Allvarligt, om hen är där så går jag”

 

Att dessa känslor och tankar uppkommer inombords är inte fel. Det är heller inget fel på dig, eller något som du behöver ”förbättra” hos dig själv. (Om du inte vill förstås) Däremot kan det vara av stor hjälp att förstå och acceptera istället för att känna sig irriterad och frustrerad. Se om mina tre punkter nedan kan vara något för dig!

 


3 tips på vad du kan lära dig av olikhet


Om dig själv

När du upplever frustration över en människa som är olik dig är detta ett gyllene tillfälle för lite introspektion. Vad är det som gör att du känner dig irriterad? Är det något personen ifråga gör eller säger? Varför reagerar du på det? Ibland är våra medmänniskor, även dem vi inte orkar med, läromästare som hjälper oss att förstå oss själva bättre. Ditt mål är inte att ”hålla med” eller ”tycka om” hen mer efter detta, utan endast att förstå dig själv bättre. Den kunskapen kommer du ha stor nytta av resten av livet.

 

Acceptans

Människor som är väldigt olik dig själv kan också hjälpa dig med din acceptans. Ja, för acceptans är nog det viktigaste verktyget vi har när det kommer till vår egen sinnesfrid. Vi behöver helt enkelt acceptera att människor är olika oss. Det gäller alla människor men framförallt de som vi möter ofrivilligt i vår vardag. Exempel på dessa är kollegor, klasskamrater, personer du möter genom förskolan och matbutiken och så vidare. Det kan låta flummigt att arbeta med acceptansen, men vad är alternativet? Att fortsätta reta dig på olikheter? Då kommer du vara sysselsatt resten av livet…

 

Nya perspektiv

Den här punkten är faktiskt riktigt avgörande eftersom den kan få långtgående positiva effekter. Nämligen att du får nya perspektiv på verkligheten. Nästa gång du retat dig på en annan person, försök se saker och ting ur deras synvinkel. Finns det något som du kan anamma därifrån? Kanske får du en insikt om att ”oj, så här kan man också tänka”, utan att lägga en värdering däri. Att ha möjlighet att se på saker och ting ur olika perspektiv är både utvecklande och utmanande men ger dig nästan alltid en stor fördel. För har du möjlighet att förstå hur andra människor tänker och varför de beter sig som de gör kan det bli lättare att hantera dem.

 

Så är det med det. Olikhet som en källa till irritation är med andra ord ganska normalt men kan kännas jobbigt. Men ser du det som ett tillfälle till lärdomar kommer med största sannolikhet en del av frustrationskänslorna att avta. Med de tre tipsen ovan vänder du dessutom frustrationen till något som stärker dig inför framtiden. Ganska bra, eller hur?